Liity jäseneksi

Vanhempainyhdistys toimii oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina. Yhdistyksen jäsenenä ilmaiset tukesi vanhempainyhdistyksen toiminnan tavoitteille ja mahdollistat monipuolisen vaikuttamisen lapsesi koulussa. Jäsenmaksutuotoilla rahoitamme esimerkiksi yhdistyksen järjestämiä tapahtumia sekä koulun oppilaille jaettavia stipendejä. 

Jäsenmaksu 15€ / talous / toimintavuosi

Liittymislomake

Koska jäsenmaksu on talouskohtainen ja kattaa näin ollen kaikki samassa taloudessa asuvat, ilmoitathan liittyessäsi kaikki taloudessasi asuvat henkilöt jäsenrekisteriä varten. 

Mikäli et halua olla mukana varsinaisessa toiminnassa tai sinulla ei ole lapsia Huutjärven koulussa, voit silti liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Kaikki taloudellinen tuki on tervetullutta ja menee suoraan lasten hyväksi. 

Voimaa ja viisautta vanhemmuuteen 

Vanhempaintoiminta avaa näköalapaikan koulun arkeen, ja siihen kasvu- ja toimintaympäristöön, jossa lapsi ja nuori viettää paljon aikaansa. Vanhempaintoiminnan myötä opit tuntemaan koulun aikuisia, lapsesi kavereita ja heidän kotiväkeään. Kun tunnemme toisemme, arjen iloja ja pulmia on helpompi jakaa ja ratkoa. Yhdessä keskustellen ja toimien vanhemmat voivat konkreettisesti vaikuttaa lasten, nuorten ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. 

Vaikuttavaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden puolesta 

Vaikuttamistyön tarkoituksena on puolustaa kaikkien lasten ja nuorten oikeutta turvalliseen, terveelliseen ja hyvään elämään sekä laadukkaaseen opetukseen. Koulussa toimiva vanhempainfoorumi voi torjua lapsiin ja nuoriin kohdistuvia haittoja osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja ottamalla kantaa lapsiperheitä koskevaan päätöksentekoon. 

Läsnä lapsen ja nuoren arjessa 

Osallistumalla koulun vanhempaintoimintaan osoitat lapsellesi, että olet kiinnostunut lapsen arjesta, ystävistä ja hyvinvoinnista. Vanhempien läsnäolo ja aktiivinen yhteistyö koulun henkilöstön kanssa kertoo lapselle, että vanhemmat haluavat toimia yhdessä lasten parhaaksi. Vanhempien läsnäolo on tärkeää myös yläkoulussa. Nuoret arvostavat vanhempien myönteistä ja tavoitteellista yhteistyötä koulun aikuisten kanssa. 

Vanhemmat kasvatuskumppanina koulussa 

Osallistumalla aktiivisesti koulun arkeen, vanhemmat voivat tukea opettajien työtä monin tavoin. Parhaimmillaan vanhempaintoiminta on yhdessä tekemistä, koulun kanssa jaettua yhteisymmärrystä siitä, kuinka voimme tukea lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Vanhempien järjestämä toiminta koulussa vahvistaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllinen ja kaikille avoin toimintakulttuuri tukee henkilökunnan jaksamista, edistää myönteistä ilmapiiriä sekä lisää turvallisuuden tunnetta ja keskinäistä luottamusta.